Sagsforløb i Børnehus Midt

Et sagsforløb i Børnehus Midt kan overordnet set skitseres ud fra tre faser.

Splitter

Et sagsforløb i Børnehus Midt varierer i forhold indhold og varighed, afhængig af sagens karakter, men kan overordnet inddeles i tre faser.

Har du brug for at oprette en konkret sag i Børnehus Midt skal du udfylde et opstartsskema.