Samarbejdspartnere i Børnehus Midt

Børnehuset skal opfattes som en organisatorisk ramme for et samarbejde mellem regionens 19 kommuner, sundhedsvæsenet og politikredsene.

Et børnehus skal således benyttes i sager om overgreb, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. De relevante myndigheder koordinerer indsatsen i børnehuset, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere forskellige steder.                                                                                 Det er børnehusets opgave at koordinere indsatserne i børnehuset, så de foregår så skånsomt som muligt for barnet.

Splitter

 

Børnehus Midt betjener de 19 kommuner, som du kan se her:

Børnehuset samarbejder med CBO børnecenter, Skejby Universitetshospital og Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. 

Læs mere her: CBO børnecenter 

De tre politikredse er: Midt & Vestjyllands Politi, Syd & Østjyllands Politi og Østjyllands Politi.

Se vores organisationsdiagram der viser, hvordan rammen for de respektive sektorers ydelser og myndighedsforpligtigelse er koblet op på de enkelte organisationer og på samme tid udgør en enhed i børnehuset. 

Se mere her: Organisationsdiagram Børnehus Midt 

Samarbejdspartnerne leverer de påkrævede monofaglige ydelser ind i børnehusets tilbud, men via det tværsektorielle samarbejde, udvikles også en fælles faglig og værdimæssig tilgang, som børn og familier vil blive mødt med hos de involverede sektorer.