Samarbejdspartnere i Børnehus Midt

Børnehus Midt skal opfattes som en organisatorisk ramme for samarbejdet mellem de 19 kommuner, sundhedsvæsenet og politikredsene i Region Midt.

Børnehus Midt skal benyttes i sager om overgreb, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem en kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Det er børnehusets opgave at koordinere indsatser mellem de forskellige instanser, så forløbet bliver så skånsomt som muligt for barnet og dennes nærmeste omsorgspersoner. Eksempelvis kan det være vigtigt for barnet, at det ikke skal gentage fortællingen om overgrebet. 

Børnehus Midt betjener de 19 kommuner, som du kan se her:

Børnehus Midt, Aarhus samarbejder som udgangspunkt med:

 • Aarhus Kommune
 • Favrskov Kommune
 • Hedensted Kommune
 • Horsens Kommune
 • Norddjurs Kommune
 • Odder Kommune
 • Randers Kommune
 • Samsø Kommune
 • Skanderborg Kommune
 • Syddjurs Kommune

 

 Børnehus Midt, Herning samarbejder som udgangspunkt med:

 • Herning Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Ikast-Brand Kommune
 • Lemvig Kommune
 • Ringkøbing-Skjern Kommune
 • Silkeborg Kommune
 • Skive Kommune
 • Struer Kommune
 • Viborg Kommune

 

Børnehuset øvrige samarbejdspartner er:

 

- CBO børnecenter (Center for Børn udsat for Overgreb), Aarhus Universitetshospital, Region Midt. 

Læs mere her: CBO børnecenter

 

- Institut for Retsmedicin, Aarhus Universitet. 

Læs mere her: Institut for Retsmedicin

 

- Politikredsene

 • Midt- og Vestjyllands politi
 • Sydøstjyllands politi
 • Østjyllands politi

I udgangspunkt samarbejder børnehuset i Aarhus med Østjyllands- og Sydøstjyllands politi, og børnehuset i Herning med Midt- og Vestjyllands politi.

De enkelte sektorer og dermed samarbejdspartnere bidrager med hver deres faglige viden og ydelser ind i børnehusets samlede og helhedsorienterede indsats, og den tætte samarbejdsstruktur bidrager til at sikre en sammenhængende og fælles retning i de enkelte sagsforløb.

Organisationsdiagrammet for Børnehus Midt illustrer sammenhængen mellem de enkelte sektorers ydelser og myndighedsforpligtelser, samt deres samarbejdsrelationer:

Se illustration her: Organisationsdiagram Børnehus Midt 

Samarbejdspartnerne leverer således de påkrævede fagspecifikke ydelser ind i børnehusets indsats, men med udgangspunkt i det tætte samarbejde, arbejdes der målrettet på en fælles forståelse og tilgang til børn og deres nære omsorgspersoner.