Børnehus Midt i Aarhus

Børnehus Midt er beliggende i Aarhus på Marselis Boulevard 179, 8000 Aarhus.

Børnehuset er et tilbud til børn og unge i alderen 0-17 år, hvor der er viden om eller mistanke om, voldelige eller seksuelle overgreb.

Der er børnehuse i hver af de 5 regioner i Danmark. Børnehusene er en landsdækkende og lovbestemt indsats, som koordinerer samarbejdet mellem politi, kommune og sundhedsvæsen i sager om overgreb.

I Region Midt findes der 2 børnehuse. Det ene er beliggende i Aarhus, med en dertilhørende satellit i Herning. Børnehusene håndterer sager vedrørende overgreb fra alle regionens 19 kommuner. I børnehusene arbejdes der tværfagligt i teams bestående af socialrådgivere og psykologer.

Myndighedsrådgiver henviser barnet til børnehus Midt. Børnehuset har til opgave at bistå kommunen med at udrede og undersøge barnets/den unges støttebehov relateret til overgrebet, som led i den børnefaglige undersøgelse efter LSS § 50.

I børnehuset kan barnet/den unge og de nærmeste omsorgspersoner modtage krisestøtte og behandling af professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Derudover tilbyder børnehuset udredningsforløb af barnet/den unge.

Børnehuse er børnevenligt indrettede huse, hvor indsatsen har barnet eller den unge i fokus. I børnehuset kan børn i alderen 4-14 år ligeledes blive videoafhørt af politiet, såfremt det vurderes nødvendigt. I Aarhus foretages videoafhøringerne af de 2 politikredse, Østjyllands politi og Sydøst Jyllands politi.

aarhus 3.jpg
aarhus 4.jpg
På denne side kan du komme indenfor i Børnehus Midt.

Splitter