Børnehus Midt har en afdeling i Herning på Gl. Skolevej 76, 7400 Herning.
Afdelingen har de samme tilbud til børn og familier som Børnehus Midt i Aarhus.

Splitter

Hvad er opgaven i afdelingen?

Afdelingen i Herning har de samme tilbud til børn og familier som i Børnehus Midt. Børnehusene er en landsdækkende og lovbestemt ordning, som koordinerer indsatsen mellem politi, kommune og sundhedsvæsen i sager om overgreb.

Børnehuse er børnevenligt indrettede huse, hvor indsatsen har barnet eller den unge i fokus. I børnehuset kan børn i alderen 4-14 år blive videoafhørt af politiet. Midt- og Vestjyllands politi, sørger for koordineringen af afhøringen. 

I børnehuset kan barnet/den unge og de nærmeste omsorgspersoner modtage krisesamtaler og støttende samtaler, af professionelle socialrådgivere/psykologer, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb. Derudover tilbyder børnehuset udredningsforløb af barnet/den unge. Børnehusene har til opgave at bistå kommunen med at udrede og undersøge barnets/den unges støttebehov relateret til overgrebet, som led i den børnefaglige undersøgelse efter LSS § 50.

Børnehuset yder konsultativ sparring til kommunale myndighedsrådgivere i sager, der omhandler seksuelle overgreb og vold i nære relationer.

Der kan rettes telefonisk kontakt til børnehuset på 89 40 11 00