Indsatser i børnehuset

Børnehus Midt har udarbejdet en række beskrivelser af de indsatser, der finder sted i børnehusregi.

Splitter

Et børnehus skal benyttes i sager om overgreb, hvor der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sygehusvæsen. De relevante myndigheder koordinerer indsatsen i børnehuset, så barnet eller den unge undgår at skulle gentage sin beretning om overgreb flere forskellige steder. Det er børnehusets opgave at koordinere indsatserne i børnehuset så de foregår så skånsomt for barnet som muligt.

I huset møder barnet eller den unge professionelle, der er vant til at tale med børn og unge om overgreb.

Her kan du læse mere Om Børnehus Midt

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige indsatser, der finder sted i børnehusregi.