Indsatser i Børnehus Midt

Splitter

Børnehus Midt tilbyder en række forskellige indsatser rettet mod sager om overgreb mod børn, når der er behov for en tværsektoriel indsats mellem kommune, politi og/eller sundhedsvæsen. Børnehus Midt har det koordinerende ansvar, så forløbet tilrettelægges så skånsomt som muligt for det enkelte barn og dennes nærmeste omsorgspersoner.

I Børnehus Midt bliver barnet mødt af professionelle, der er vant til at tale med børn, unge og nære omsorgspersoner om overgreb.

Her kan du læse mere Om Børnehus Midt

Nedenfor kan du læse mere om indsatser i Børnehus Midt.