Børnehus Midt

aarhus 3.jpg
aarhus 4.jpg
Børnehus Midt er et tilbud til børn og unge i alderen 0-17 år, der har været udsat for seksuelle eller voldelige overgreb, eller hvor der er mistanke herom.

Splitter

Vægur og målepind

I Børnehus Midt arbejder vi med forhold, der vedrører seksuelle overgreb og vold mod børn og unge under 18 år. Der kan både være tale om overgreb, sket på et tidligere tidspunkt i barnets liv, eller der kan være tale om akutte hændelser. For at få hjælp fra børnehuset, skal barnet henvises af myndighedsrådgiver i familieafdelingen, i den kommune, hvor barnet har bopæl. Familier kan derfor ikke henvende sig i børnehuset selv, uden forinden at være blevet henvist.

Børnehusets opgave er overordnet set at sikre en professionel og skånsom hjælp til barnet og familien. Det gør vi ved at være koordinerende i samarbejdet mellem de involverede fagpersoner, som er myndig, politi og/eller sygehusvæsen. Vi tilbyder krisehjælp i form af samtaler med barnet/den unge og dets nærmeste omsorgspersoner. Herudover består børnehusets opgave i at udrede barnets/den unges støttebehov, set i relation til overgrebet.

En anden væsentlig opgave der varetages af børnehuset, er rådgivning og vejledning til myndighedsrådgivere i Region Midts 19 kommuner.