Tal og undersøgelse

Socialstyrelsen formidler viden om børnehusene

Splitter

Arbejdet i børnehusene registreres i en national database. Data bidrager til læring om børnehusenes virke. Registreringen giver også mulighed for vidensdeling på tværs af børnehusene.

På Socialstyrelsens hjemmeside https://socialstyrelsen.dk/born/overgreb/bornehuse, kan du læse meget mere om de danske børnehuse. Herunder er nogle udvalgte links omkring årsstatistik samt børns oplevelser af de danske børnehuse:

  • https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsstatistik-om-bornehusene-2015
  • https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/arsstatistik-om-de-danske-bornehuse-2016
  • https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/borns-oplevelser-af-bornehusene