For forældre eller værge

Når kommunen har modtaget en underretning om vold og overgreb, begået mod et barn under 18 år, og eventuelt har afholdt en børnesamtale med barnet, tager myndighedsrådgiveren stilling til, om der skal ske en henvisning til børnehuset. Hvis din rådgiver informerer dig om, at dit barn skal i børnehuset, vil der forinden forløbet starter op, blive afholdt et koordinerende sagssamråd mellem kommune, børnehus, politi og/eller sygehusvæsen. Dette møde er med til at sikre, at I får den bedst mulige hjælp.
Efter det afholdte sagssamråd, vil du blive orienteret omkring dit barns videre forløb i børnehuset.

Forløbet i børnehuset kan bestå af følgende:

- Afhøring af børn under 14 år (afhøringen af de 14-17 årige foregår på politistationen)

- Krisesamtaler med barnet og/eller dets nærmeste omsorgspersoner

- Udredning af barnets støttebehov

 

RÅDGIVNING OG INFORMATION

Som pårørende kan du henvende dig en række steder og få information eller råd og vejledning om at være pårørende til børn eller unge, der har været udsat for overgreb:

  • Som forælder eller værge er du altid velkommen til at kontakte børnehuset, hvis du har spørgsmål, inden du skal derind; https://www.boernehus-midt.dk
  • Anklagemyndigheden har udarbejdet informationsmateriale til pårørende til børn, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Læs mere her: Anklagemyndigheden
  • Hvis dit barn skal i børnehuset, kan du med fordel læse lidt om forløbet her; Hvis dit barn skal i et børnehus