For børn og unge

HVAD ER ET OVERGREB?

Et voldeligt overgreb kan være, hvis du er blevet slået, nevet, sparket eller udsat for noget andet voldsomt af en voksen.

Et seksuelt overgreb kan være, hvis du er blevet tvunget, presset eller manipuleret til at gøre noget seksuelt, mod din vilje. Det kan også være, at du er blevet rørt ved på en måde, som du ikke bryder dig om. Eller hvis du er blevet lokket eller truet til at sende og dele nøgenbilleder af dig selv på de digitale medier.

DET ER ALDRIG DIN SKYLD

Ingen voksne må begå overgreb mod et barn eller en ung. Det er derfor aldrig din skyld, hvis det er sket.

Det kan være svært at fortælle om et overgreb til andre, også selvom du ikke har gjort noget forkert. Men det er vigtigt, at du fortæller om det til en voksen. Hvis du fortæller om et overgreb til din lærer eller en anden voksen, du er tryg ved, så skal de sørge for, at du får hjælp.

HVAD SKER DER, NÅR DU HAR FORTALT OM ET OVERGREB?

  • Loven siger, at den voksne du har fortalt det til, skal tage kontakt til kommunen
  • I kommunen er der ansatte, der har en særlig viden om, hvordan man hjælper børn og unge, der har været udsat for overgreb. De vurderer, om der er behov for at inddrage politi og/eller sygehusvæsen.
  • Din myndighedsrådgiver i kommunen, vil sammen med dig og dine forældre, finde ud af hvilken hjælp du har brug for, herunder om du har brug for samtaler i et børnehus.

HVAD SKER DER I BØRNEHUSET?

Et børnehus er et sted, hvor voksne samarbejder om at hjælpe børn og unge, der har været udsat for overgreb. Et børnehus er indrettet, så børn og unge oplever det som et rart sted at være.

  • I børnehuset arbejder der voksne, som er vant til at tale med børn og unge om overgreb.
  • Nogle børn i alderen 4-14 år, møder børnehuset første gang, i forbindelse med de bliver videoafhørt af politiet i børnehusets lokaler
  • Når du kommer i børnehuset, skal du ikke komme alene. Kommunen skal sørge for, at du kan følges med en voksen du er tryg ved.
  • I børnehuset får du hjælp til at tale om det du har oplevet. De ansatte i børnehuset hjælper med at finde ud af, hvilken hjælp du og din familie har brug for.

ANDRE DER KAN HJÆLPE DIG

Hvis du har brug for at tale med nogen om noget du har oplevet eller du er i tvivl, om du har været udsat for et overgreb, kan du ringe eller skrive til:

  • Børnetelefonen i Børns vilkår: https://www.bornetelefonen.dk på tlf. nr. 116 111

Her kan du tale med voksne, der er vant til at tale med børn og unge. Du kan få råd om, hvordan du får sagt det til en voksen. Du kan også få råd om, hvor du kan få hjælp.

Det er gratis og anonymt (det betyder, at du ikke behøver fortælle, hvem du er).

På Socialstyrelsens hjemmeside: https://socialstyrelsen.dk, kan du læse mere om de danske børnehuse.                          

Du kan også læse hvad andre børn og unge har fortalt om det at komme i et børnehus, her: https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/borns-oplevelser-af-bornehusene

Anklagemyndigheden, arbejder sammen med politiet. De har skrevet en folder med råd og vejledning til børn og unge, der har været udsat for et seksuelt overgreb.                  

Læs mere her: Anklagemyndigheden